fbpx

Bantuan Pembedahan Penyakit Kronik

Kadar bayaran bantuan ialah RM500.00 (Ringgit : Lima Ratus Sahaja) bagi pembedahan penyakit kronik anggota dan dihadkan kepada satu kali bantuan sahaja sepanjang tempoh menjadi kenggotaan.


Syarat-syarat :-

  • Telah menjadi anggota Co-opbank Pertama tidak kurang daripada tiga (3) tahun secara berterusan.     
  • Anggota itu telah dimasukkan ke hospital kerajaan atau mana-mana hospital yang diiktiraf oleh kerajaan disebabkan menjalani pembedahan penyakit kronik.   
  • Dalam tempoh Empat Belas (14) hari dari tarikh anggota itu keluar dari hospital, ia hendaklah membuat permohonan bantuan di bawah Kumpulan Wang ini disertakan satu laporan perubatannya.
Hak Cipta Terpelihara © | Co-opbank Persatuan
Paparan terbaik menggunakan IE versi 9+, Google Chrome atau Mozilla Firefox dan skrin resolusi 1024 x 768
  hotline baru phone number white   fb 2 twitter 2