fbpx

Syer Keanggotaan Co-opbank Pertama

FAKTA MUKTAHIR

KEANGGOTAANTEMPOH BERAKHIR 31 DISEMBER 2020
BILANGAN SYER BIASA

BAKI SYER BIASA

(RM juta)

BILANGAN SYER KEUTAMAAN

BAKI SYER KEUTAMAAN

(RM juta)

INDIVIDU91,730584.501,30316.27
KOPERASI729110.6061235.77
JUMLAH92,459695.101,364252.04


  • Keanggotaan Co-opbank Pertama adalah terbuka kepada keanggotaan individu dan koperasi seperti berikut:

Keanggotaan Individu

Keanggotaan individu ( perseorangan ) Co-opbank Pertama adalah terbuka kepada Individu Melayu, atau orang yang beragama Islam atau Bumiputera Sabah dan Sarawak yang telah mencapai umur 18 tahun dan bukan seorang yang terhadapnya masih berkuasa suatu sabitan bagi kesalahan boleh daftar, atau tidak upaya dari segi mental, atau bankrap yang belum di lepaskan, atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu tahun.

Bayaran minimum syer menjadi anggota individu ialah sebanyak RM 1,000.00 (Ringgit: Satu Ribu Sahaja)

Permohonan anggota baharu diwajibkan menyertai Skim Takaful Khairat dengan sumbangan bayaran sebanyak RM 35.00 setahun bagi yang berumur 18 hingga 64 tahun dan RM 25.00 setahun bagi yang berumur 65 hingga 74 tahun.

Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan Co-opbank Pertama juga dibuka kepada semua pertubuhan koperasi yang berdaftar menurut Akta Koperasi 1993.

Bayaran minimum syer untuk menjadi anggota kepada sebuah pertubuhan koperasi adalah di tetapkan sebanyak RM 5000.00 (Ringgit: Lima Ribu sahaja).

Setiap permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat di dalam borang permohonan keanggotaan dan melampirkan dokumen-dokumen berikut:-

  • Cabutan minit mesyuarat agung koperasi yang meluluskan had pelaburan yang dibiayai oleh wang berlebihan koperasi.
  • Cabutan minit mesyuarat anggota lembaga koperasi yang bersetuju untuk memohon menjadi anggota lembaga Co-opbank Pertama.
  • Salinan sijil pendaftaran koperasi.
  • Senaskah undang-undang kecil koperasi.
  • Senarai nama dan butir0butir anggota lembaga koperasi (Nama, No K/P, Alamat, Jawatan di Koperasi).

Borang Permohonan

Setiap permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat di dalam permohonan keanggotaan Co-opbank Persatuan dengan disertakan bayaran fi masuk sebanyak RM 26.00 (Ringgit : Dua Puluh Enam Ringgit Sahaja) termasuk cukai GST 6%.

Bekas anggota yang memohon untuk menjadi anggota semula dikenakan fi masuk sebanyak RM53.00 (Ringgit : Lima Puluh Tiga Ringgit Sahaja) termasuk cukai GST 6%.

Had maksimum pelaburan syer bagi anggota individu dan koperasi adalah tertakluk kepada perubahan yang ditetapkan oleh pihak Co-opbank Persatuan dari semasa ke semasa.

Atau borang boleh di dapati di bawah untuk permohonan

Bil Borang
1. Borang Maklumat Pelanggan (Bukan Individu) Muat Turun
2. Borang Maklumat Pelanggan (Individu) Muat Turun
 3.  Borang Keanggotaan Individu Muat Turun
4. Borang Takaful Khairat Muat Turun
5. Borang Wasi Muat Turun
6. Borang Keanggotaan Koperasi Muat Turun

Borang keanggotaan individu Co-opbank Pertama boleh dimuat turun pada pautan berikut : Muat Turun Borang

Jika anda berminat, sila isikan borang-borang berikut untuk diserahkan kepada cawangan kami yang berdekatan dengan anda :-

i) Borang Maklumat Pelanggan (Individu)

ii) Borang Keanggotaan Individu

iii) Borang Takaful Khairat

iv) Borang Pelantikan Wasi

 

 

Hak Cipta Terpelihara © | Co-opbank Persatuan
Paparan terbaik menggunakan IE versi 9+, Google Chrome atau Mozilla Firefox dan skrin resolusi 1024 x 768
  hotline baru phone number white   fb 2 twitter 2