Pelan Takaful Kesihatan

 

Pelan Takaful Kesihatan Sun Life Malaysia Takaful Berhad

Satu lagi produk hasil daripada usahasama dengan Sun Life Malaysia Takaful Berhad. Pelan ini adalah sebagai satu nilai tambah kepada kemudahan dan perkhidmatan kewangan yang ditawarkan kepada para anggota dan pelanggan.

 

Takaful Kesihatan

Manfaat Tunai

36 Penyakit Kritikal

 

Perlindungan Kesihatan

Manfaat 180 Hari
 

Ketahui Lebih lanjut

Manfaat Takaful

Manfaat Hospital (Pembedahan Kecil & Besar )
Manfaat Kesihatan (Penyakit kritikal, Dialisis, Kemoterapi/Radioterapi)
Manfaat Kematian (RM20,000 - RM50,000)
Manfaat Terakhir (Nilai akaun peserta)
Jenis Manfaat Pelan
Gangsa (RM) Perak (RM) Emas (RM)
Manfaat Hospital Pembedahan besar (setiap pembedahan) 6,000 8,000 12,000
Pembedahan kecil (setiap pembedahan) 1,500 2,000 30,000
Pendapatan harian hospital (maksimum 180 hari) 159 200 300
Manfaat Kesihatan Penyakit kritikal (had seumur hidup) 20,000 30,000 50,000
Dialisis buah pinggang pesakit luar (had seumur hidup) 8,000 12,000 20,000
Kemoterapi/radioterapi anti kanser      
Setiap sesi 200 300 500
Had seumur hidup 4000 6000 10,000
Had keseluruhan seumur hidup untuk manfaat hospital dan kesihatan 400,000 600,000 1,000,000
Manfaat Kematian 20,000 30,000 50,000
Manfaat Akhir Nilai akaun peserta (Jika ada)
 • Pelan Takaful Sinar Hajj adalah berkonsepkan Wakalah
 • Pelan Takaful Sinar Hajj dengan kerjasama Sun Life Malaysia Takaful Berhad
 • Pelan ini adalah sebagai satu nilai tambah kepada kemudahan dan perkhidmatan kewangan yang ditawarkan kepada para anggota dan pelanggan
 • Pelan takaful ini juga berkonsepkan perkongsian keuntungan yang menyediakan perlindungan takaful bagi kematian dan kehilangan upaya kekal (TPD), kematian & TPD akibat kemalangan, badal haji, manfaat khas dan manfaat tunai pada akhir tempoh kontrak.
 • Manfaat Hospital
  • Tiada manfaat akan dibayar untuk kejadian tuntutan yang berlaku delam masa 30 hari dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh pengembalian semula terakhir, yang mana terkemudian kecuali akibat kemalangan.
  • Tiada manfaat akan dibayar untuk mana-mana penyakit tertentu yang berlaku dalam masa 120 hari pertama dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh pengembalian semula terakhir, yang mana terkemudian.
 • Manfaat Kesihatan
  • Tiada manfaat akan dibayar untuk kejadian tuntutan yang berlaku dalam masa 30 hari dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh pengembalian semula terakhir, yang mana terkemudian kecuali akibat kemalangan.
  • Tiada manfaat penyakit kritikal akan dibayar untuk Angioplasti dan Rawatan Invasif memerlukan pembedahan, Serangan Jantung atau Penyakit Arteri Koronari lain yang serius yang berlaku dalam masa 60 hari pertama dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh pengembalian semua terakhir, yang mana terkemudian.
  • Tiada manfaat kemoterapi/radioterapi anti-kanser akan dibayar untuk mana-mana kanser yang berlaku dalam masa 60 hari pertama dari tarikh sijil dikeluarkan atau tarikh pengembalian semula terakhir, yang mana terkemudian.
UMUR PADA ULANGTAHUN SIJIL PELAN
GANGSA PERAK EMAS
Sumbangan Bulanan (RM) Sumbangan Bulanan (RM) Sumbangan Bulanan (RM)
Kelas Pekerjaan 1 Dan 2
Umur 0 - 19 43.00 55.00 80.00
Umur 20 -29 50.00 66.00 100.00
Umur 30 -39 56.00 75.00 114.00
Umur 40 - 49 68.00 94.00 147.00
Umur 50 - 59* 130.00 188.00 304.00
Umur 60 - 64* 206.00 302.00 495.00
Umur 65 - 69* 291.00 428.00 703.00
Umur 70 - 74* 350.00 515.00 843.00
Kelas Pekerjaan 3
Umur 0 - 19 54.00 69.00 100.00
Umur 20 -29 63.00 83.00 125.00
Umur 30 -39 71.000 94.00 143.00
Umur 40 - 49 86.00 117.00 185.00
Umur 50 - 59* 163.00 235.00 380.00
Umur 60 - 64* 258.00 379.00 619.00
Umur 65 - 69* 364.00 539.00 879.00
Umur 70 - 74* 438.00 644.00 1,054.00
Kelas Pekerjaan 4
Umur 0 - 19 64.00 83.00 120.00
Umur 20 -29 75.00 100.00 150.00
Umur 30 -39 85.00 113.00 171.00
Umur 40 - 49 103.00 141.00 222.00
Umur 50 - 59* 196.00 282.00 456.00
Umur 60 - 64* 309.00 454.00 742.00
Umur 65 - 69* 437.00 643.00 1,054.00
Umur 70 - 74* 525.00 773.00 1,265.00

* Untuk pembaharuan sijil sahaja