Kempen Pendidikan & Kesihatan

Kempen Pendidikan Kesihatan Banner

Kempen Pendidikan & Kesihatan

1. Kempen ini akan bermula pada 2 April 2018 sehingga 8 Jun 2018 iaitu selama dua (2) bulan. Pihak Co-opbank Persatuan berhak menukar atau meminda tarikh dan tempoh kempen sekiranya perlu.

2. Kempen ini terbuka kepada semua pelanggan baharu dan sedia ada dari sektor kesihatan dan pendidikan bagi memohon produk Pembiayaan Persendirian-i Lestari.

3. Co-opbank Persatuan akan menawarkan hadiah-hadiah kepada pelanggan yang layak sepanjang tempoh kempen adalah sebagaimana berikut:

KATEGORI HADIAH
 Hadiah Utama Bar Emas bernilai RM 10,000.00

 Pemenang Kedua 

Bar Emas bernilai RM 5,000.00

 Pemenang Ketiga Bar Emas bernilai RM 3,000.00
 Pemenang Keempat

Bar Emas bernilai RM 2,000.00

 Pemenang Kelima Bar Emas bernilai RM 1,000.00


4. Sempena kempen ini, CBP akan menawarkan bar  emas yang bernilai RM 200.00 kepada dua puluh lima (25) pelanggan yang pertama dengan pembiayaan minimum sebanyak RM 50,000.00. Pelanggan dengan pembiayaan yang dilulus dan dikeluarkan sahaja yang layak.

 

 

Hak Cipta Terpelihara © | Co-opbank Persatuan
Paparan terbaik menggunakan IE versi 9+, Google Chrome atau Mozilla Firefox dan skrin resolusi 1024 x 768
  hotline baru phone number white   fb 2 twitter 2