Pembiayaan Persendirian i-Lestari

 

Bil Jenis Had Maksimum Tempoh (Tahun) Kadar Keuntungan Setahun
1 Pembiayaan Persendirian i-Lestari RM 200,000.00 10

Serendah 4.15 %

Nota : Tertakluk kepada terma dan syarat Co-opbank Pertama, untuk maklumat lanjut sila kunjungi segera ke cawangan kami yang berdekatan dengan anda.

Konsep Pembiayaan

Pembiayaan i-Lestari adalah berkonsepkan Tawarruq

Kategori Pelanggan

2 Pakej :

Persendirian-i Lestari Awam 

 • Sektor Kerajaan dan Badan Berkanun berstatus tetap dengan tempoh berkhidmat melebihi 3 bulan dan kakitangan status kontrak bersambung tidak kurang 2 tahun berkhidmat hanya kepada Kakitangan KEMAS dan Jabatan Perpaduan sahaja.
 • Anak Syarikat Kerajaan / GLC

Persendirian-i Lestari Swasta

 • Sektor Swasta / Syarikat Terpilh (Panel Majikan Dan Bukan Panel Majikan)

Jumlah dan Had Pembiayaan

Pakej Had Pembiayaan
Persendirian i-Lestari Awam (Kerajaan / Badan Berkanun / GLC) RM 200,000.00
Persendirian i-Lestari Swasta Panel Majikan Persendirian i-Lestari Swasta Bukan Panel Majikan (Tertakluk Kepada Had Maksima RM 200,000.00)
Pendapatan : RM3,000.00 - RM 5,000.00 TIADA 8 Kali Gaji Kasar Sebulan
Pendapatan : RM5,001.00 - RM 10,000.00 Pendapatan : RM5,001.00 - RM 10,000.00 10 Kali Gaji Kasar Sebulan
Pendapatan : ≥ RM 10,000.00 Pendapatan : ≥ RM 10,000.00 15 Kali Gaji Kasar Sebulan

Kadar Keuntungan

   Persendirian i-Lestari Awam   

 • 1 - 3 tahun = 4.15% setahun
 • 4 - 10 tahun = 4.75% setahun

    i-Lestari Swasta Panel Majikan (Kadar Tetap)   

 • Pendapatan RM 3,000.00 - RM 5,000.00 = 7.00% setahun   
 • Pendapatan RM 5,001.00 - RM 10,000.00 = 6.25% setahun   
 • Pendapatan > RM 10,001.00 = 6.00% setahun

    i-Lestari Swasta Bukan Panel Majikan (Kadar Tetap)   

 • Pendapatan RM5,001 - RM10,000 = 6.50% Setahun   
 • Pendapatan > RM10,000 = 6.25% Setahun

    (Gaji Kasar = Gaji Pokok + Elaun Tetap)

Laporan CCRIS

 • Laporan CCRIS (dari aplikasi 'Credit Bureau') perlu dikemukakan untuk setiap permohonan.
Tunggakan Kelulusan
1 Bulan Kelulusan secara budibicara
2 Bulan Perlu menyatakan asas kelulusan dan mendapat kelulusan tertinggi
3 Bulan Permohonan ditolak

Tempoh Pembiayaan

Maksimum 10 tahun (120 Bulan) atau sehingga umur persaraan atau yang mana lebih awal.

Nisbah Khidmat Hutang / DSR

Kategori Pemohon Kadar DSR
Pendapatan Bulanan DSR
Kakitangan Kerajaan & GLC (Bayaran ansuran BPA & PGM) < RM2,000.00
(Tertakluk kepada kelulusan Ibu Pejabat)
50%
RM2,000.00 – RM3,000.00 60%
RM3,001.00 – RM 5,000.00 70%
RM 5,001.00 dan ke atas 75%
Kakitangan Swasta & Panel Majikan (Bayaran Ansuran / BPA / PGM / PD Cek / Arahan Tetap) RM3,000.00 – RM5,000.00 60%
RM5,001.00 – RM7,000.00 70%
RM7,001.00 – RM10,000.00 75%
≥RM10,001 ke atas 80%
Kakitangan Swasta Bukan Panel Majikan (Bayaran Ansuran / BPA / PGM / PD Cek / Arahan Tetap) RM5,001.00 – RM7,000.00 70%
RM7,001.00 – RM10,000.00 75%
≥RM10,001 ke atas 80%

Syarat Jaminan

Penjamin / cagaran tidak diperlukan termasuk kakitangan dengan status kontrak bersambung (bagi kakitangan Kemas & Jabatan Perpaduan sahaja)

Perlindungan DTT

Skim Takaful Keluarga Berkelompok

Bayaran Awal / Pendahuluan Pembiayaan

 • Tiada bayaran awal / pendahuluan untuk kakitangan kerajaan, badan berkanun dan GLC dengan cara bayaran balik melalui potongan BPA.   
 • Untuk lain-lain cara bayaran dan kategori majikan, bayaran awal / pendahuluan 1 bulan diambil / ditolak secara manual dari jumlah pembiayaan dan dikreditkan ke dalam akaun pembiayan yang berkenaan.

Had Pendedahan Pembiayaan

Pelanggan Bilangan Akaun Jumlah Pembiayaan
Baru / Sedia Ada 3(tiga) Akaun RM 200,000.00

Yuran Proses / Perkhidmatan

 • Tiada yuran proses untuk pemohon daripada sektor kerajaan, badan berkanun dan GLC.   
 • Yuran proses sebanyak 0.5% untuk kategori majikan swasta

Tempoh Pengeluaran

Pengeluaran pembiayaan dalam tempoh 3(tiga) hari bekerja selepas penerimaan borang.

Kempen 'Pelanggan Mencari Pelanggan'

 • Komisen sebanyak RM100.00 kepada pelanggan yang membawa akaun pembiayaan baharu yang ditulis dan dikeluarkan.   
 • Komisen sebanyak RM50.00 kepada pelanggan pelanggan yang membawa akaun pembiayaan 'overlap' yang dilulus dan dikeluarkan.

Dokumen Muat Turun
Jadual Bayaran Balik Pembiayaan Persendirian-i Lestari         acrobatpdf
PENTING!!!
Klik Disini >> LEMBARAN PENZAHIRAN PRODUK (PEMBIAYAAN i-Lestari) << Klik Disini
Hak Cipta Terpelihara © | Co-opbank Persatuan
Paparan terbaik menggunakan IE versi 9+, Google Chrome atau Mozilla Firefox dan skrin resolusi 1024 x 768
  hotline baru phone number white   fb 2 twitter 2