fbpx

Penafian

Segala maklumat atau bahan yang siarkan menerusi laman web ini akan dianggap sebagai tidak rahsia dan semua maklumat serta bahan-bahan yang berkaitan tidak akan dilayan dengan rahsia. Co-opbank Pertama dan kakitangannya tidak akan bertanggungjawab pada bila-bila masa apabila maklumat atau bahan-bahan berkenaan jatuh ke tangan atau diketahui oleh pihak ketiga.

Walaupun segala penelitian telah diambil dalam penyediaan maklumat yang terkandung dalam laman web ini, tiada waranti secara nyata atau tersirat diberikan oleh Co-opbank Pertama ataupun kakitangannya tentang kesempurnaan dan ketepatan maklumat yang diberikan. Co-opbank Pertama dan kakitangannya tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang mungkin berlaku.

Co-opbank Pertama atau kakitangannya tidak sekali-kali boleh dipertanggungkan atau dipertanggungjawabkan bagi apa jua ganti rugi, termasuk tanpa batasan, ganti rugi khas, tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan maklumat yang terkandung di dalam laman web ini, sama ada melalui tindakan dalam kontrak atau tort atau selainnya tidak kira bagaimana bentuk jua sekalipun.

Sila ambil perhatian bahawa alamat rasmi e-mel Co-opbank Pertama adalah diakhiri dengan @cbp.com.my.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak Cipta Terpelihara © | Co-opbank Persatuan
Paparan terbaik menggunakan IE versi 9+, Google Chrome atau Mozilla Firefox dan skrin resolusi 1024 x 768
  hotline baru phone number white   fb 2 twitter 2