fbpx

Peribadi-i

 Co-opbank Pertama menawarkan berbagai Skim Pembiayaan Peribadi kepada anggota-anggotanya untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kadar keuntungan yang kompetitif dan kelulusan segera.

Bil   Jenis Had Maksimum Tempoh (Tahun) Kadar
1 Pembiayaan Peribadi i-Lestari RM 200,000.00 10 Serendah 3.45%


Semua skim pembiayaan di atas adalah ditawarkan melalui semua cawangan Co-opbank Pertama dan tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan.

 

Konsep Pembiayaan

Pembiayaan i-Lestari adalah berkonsepkan Tawarruq

Kategori Pelanggan

2 Pakej :

Peribadi-i Lestari Awam 

 • Sektor Kerajaan dan Badan Berkanun berstatus tetap dengan tempoh berkhidmat melebihi 3 bulan dan kakitangan status kontrak bersambung tidak kurang 2 tahun berkhidmat hanya kepada Kakitangan KEMAS dan Jabatan Perpaduan sahaja.
 • Anak Syarikat Kerajaan / GLC

Peribadi-i Lestari Swasta Potongan Gaji Majikan (PGM)

 • GLC/ Sektor Swasta / Syarikat Terpilih (Panel Majikan Dilantik)

Peribadi-i Lestari Swasta

 • Sektor Swasta / Syarikat Terpilh

Jumlah dan Had Pembiayaan

 

Sektor Pakej Cara Pembayaran Pendapatan

Had Pembiayaan 

(Tertakluk Had Maksimum RM200,000)

Awam Peribadi i-Lestari Awam (Kerajaan / Badan Berkanun / GLC) BPA Pendapatan : RM2,000 & ke atas RM200,000
Swasta Peribadi i-Lestari Swasta Potongan Gaji Majikan-PGM PGM
Peribadi i-Lestari Swasta BPA     Pendapatan : RM3,000.00 - RM 5,000.00 8 Kali Gaji Kasar Sebulan 
Pendapatan : RM5,001.00 - RM 10,000.00   10 Kali Gaji Kasar Sebulan
Pendapatan : ≥ RM 10,001.00  15 Kali Gaji Kasar Sebulan 
  PDC/SI/Lain-Lain  Pendapatan : RM5,001.00 - RM 10,000.00  10 Kali Gaji Kasar Sebulan
Pendapatan : ≥ RM 10,001.00   15 Kali Gaji Kasar Sebulan

Kadar Keuntungan

 

Pakej Tahun Pendapatan Cara Bayaran Kadar / Setahun
Peribadi i-Lestari Awam (Kerajaan / Badan Berkanun / GLC) 1 - 3 tahun Pendapatan : RM2,000 & ke atas BPA 3.45%
4 - 10 tahun 3.75%
Peribadi i-Lestari Swasta Potongan Gaji Majikan-PGM 1 - 3 tahun PGM 3.45%
4 - 10 tahun 3.75%
Peribadi i-Lestari Swasta 1 - 10 tahun Pendapatan: RM3,000 & ke atas BPA 4.29%
Pendapatan : RM5,001.00 - RM 10,000.00 PDC/Arahan Tetap SI/Lain-lain 4.69%
Pendapatan : ≥ RM 10,000.00 4.49%

Laporan CCRIS

 • Laporan CCRIS (dari aplikasi 'Credit Bureau') perlu dikemukakan untuk setiap permohonan.
Tunggakan Kelulusan
1 Bulan Kelulusan secara budibicara
2 Bulan Perlu menyatakan asas kelulusan dan mendapat kelulusan tertinggi
3 Bulan Permohonan ditolak

Tempoh Pembiayaan

Maksimum 10 tahun (120 Bulan) atau sehingga umur persaraan atau yang mana lebih awal.

Nisbah Khidmat Hutang / DSR

Pakej Kategori Pemohon Kadar DSR
Pendapatan Bulanan DSR
Kakitangan Kerajaan & GLC (Bayaran ansuran BPA & PGM) Awam RM2,000 – RM3,000 60%
RM3,001 – RM5,000 70%
RM5,001 dan ke atas 75%
Peribadi i-Lestari Swasta Potongan Gaji Majikan-PGM GLC RM2,000 – RM3,000 60%
RM3,000 – RM5,000 70%
RM5,001 dan ke atas 75%
Swasta RM5,001 – RM7,000 70%
RM7,001 – RM10,000 75%
≥RM10,001 dan ke atas 80%
Peribadi i-Lestari Swasta Swasta RM5,001 – RM7,000 70%
RM7,001 – RM10,000 75%
≥RM10,001 ke atas 80%

Syarat Jaminan

Penjamin / cagaran tidak diperlukan termasuk kakitangan dengan status kontrak bersambung (bagi kakitangan Kemas & Jabatan Perpaduan sahaja)

Perlindungan DTT

Skim Takaful Keluarga Berkelompok

Bayaran Awal / Pendahuluan Pembiayaan

 • Tiada bayaran awal / pendahuluan untuk kakitangan kerajaan, badan berkanun dan GLC dengan cara bayaran balik melalui potongan BPA.   
 • Untuk lain-lain cara bayaran dan kategori majikan, bayaran awal / pendahuluan 1 bulan diambil / ditolak secara manual dari jumlah pembiayaan dan dikreditkan ke dalam akaun pembiayan yang berkenaan.

Had Pendedahan Pembiayaan

Pelanggan Bilangan Akaun Jumlah Pembiayaan
Baru / Sedia Ada 3(tiga) Akaun RM 200,000.00

Yuran Proses / Perkhidmatan

 • Tiada yuran proses untuk pemohon daripada sektor kerajaan, badan berkanun dan GLC.   
 • Yuran proses sebanyak 0.5% untuk kategori majikan swasta

Tempoh Pengeluaran

Pengeluaran pembiayaan dalam tempoh 3 (tiga) hari bekerja selepas penerimaan borang.

Kempen 'Pelanggan Mencari Pelanggan'

 • Komisen sebanyak RM100.00 kepada pelanggan yang membawa akaun pembiayaan baharu yang ditulis dan dikeluarkan.   
 • Komisen sebanyak RM50.00 kepada pelanggan pelanggan yang membawa akaun pembiayaan 'overlap' yang dilulus dan dikeluarkan.

 

 

 

Hak Cipta Terpelihara © | Co-opbank Persatuan
Paparan terbaik menggunakan IE versi 9+, Google Chrome atau Mozilla Firefox dan skrin resolusi 1024 x 768
  hotline baru phone number white   fb 2 twitter 2