HELOBiz

Perkhidmatan HELOBiz adalah perkhidmatan Perbankan Korporat yang direka untuk memenuhi keperluan holistik bagi penyelesaian modal kerja yang terdiri daripada produk dan perkhidmatan pengurusan tunai.
Layari https://www.helobiz.com.my untuk mendaftar dan log masuk. Untuk Aplikasi Perbankan Mudah Alih (Soft Token) bagi tujuan log masuk dan pengesahan, sila lakukan carian HELOBiz di Google Play Store (untuk pengguna Android) atau Application Store (untuk pengguna IOS)."

Bagaimanakah untuk mendaftar?

Senang Sahaja.

  • Hadir ke cawangan CBP untuk melengkapkan proses permohonan
  • Lengkapkan borang permohonan HELOBiz bersama dokumen sokongan.
  • Proses pendaftaran ambil masa 5 hari bekerja (tertakluk perubahan dari masa ke semasa)
  • Setelah pendaftaran berjaya, anda akan menerima pengesahan pendaftaran melalui emel.
  • Anda boleh log masuk HELOBiz di www.helobiz.com.my dan mula mencipta ID untuk pengguna di organisasi
  • Sekiranya ada sebarang persoalan sila hubungi kami di 1300887650