Anak Syarikat CBP

Anak Syarikat CBP adalah Riverleaf Sdn.Bhd

1) Perkhidmatan Barangan Emas

 • Panel Lelongan
 • Agen Lelongan
 • Jualan

2) Pengurusan Hartanah & Fasiliti

 • Jualan
 • Sewa
 • Fasiliti

3) Kutipan Hutang

 • Kutipan
 • Perunding
 • Carian
 • Latihan/Kursus
 • Notis