Pembiayaan Pemfaktoran-i

Membiayai kontraktor / pembekal yang dianugerahkan kontrak daripada kerajaan/GLC/Syarikat Senaraian awam terpilih.

 

Pembiayaan Pemfaktoran-i

Pembiayaan Sehingga

RM2 JUTA

 


Sehingga 5 Tahun

Ciri-ciri Pembiayaan

Pembiayaan Pemfaktoran-i
Konsep Syariah Bai' Al Dayn Bi' Al Sila'
Jumlah Had Pembiayaan RM 2,000,000.00
Tempoh Pembiayaan Sehingga 5 tahun
Syarat & Kelayakan
  • Beroperasi sekurang-kurangnya selama 3 tahun
  • Prestasi dan kedudukan kewangan yang kukuh
Cagaran Surat Ikatan Penyerahan Hak ke atas akaun projek