Ar-Rahnu

img
Image
img
 

Ar-Rahnu

Ar-Rahnu CBP menawarkan pembiayaan tunai segera sehingga RM350,000 dengan kadar keuntungan yang rendah & tempoh gadaian yang fleksibel berdasarkan prinsip Syariah Tawarruq.

 

Ar-Rahnu

Pembiayaan Maksimum

RM350 RIBU

 

80%

Wang Tunai Daripada Nilai Emas

Tempoh Gadaian 6/12 Bulan
 ar rahnu
 

 

 

 • Margin Pembiayaan yang TINGGI
 • Perkhidmatan Cuci Barang Kemas PERCUMA
 • Produk pembiayaan yang berlandaskan garis panduan Syariah
 • Bebas dari unsur riba’ dan gharar
 • Kadar Keuntungan yang tetap (tidak berubah) yang dikira berdasarkan Nilai Pembiayaan
 • Jaminan keselamatan perlindungan takaful ke atas barang gadaian (Marhun)
 • Anggota CBP
 • Bukan anggota CBP (Warganegara dan Penduduk Tetap)
 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Tidak diisytiharkan Muflis
 • Margin pembiayaan sehingga 80% dari Nilai Marhun
 • Had Pembiayaan Harian sehingga RM300,000.00
 • Had Pembiayaan Terkumpul sehingga RM350,000.00

Tempoh pembiayaan sehingga 18 bulan, dan kadar keuntungan hendaklah dibayar oleh pelanggan untuk tempoh matang 12 bulan yang pertama.

 • Barang kemas emas yang padu dan berongga dari mutu 750, 835, 875, 916, 950 dan 999
 • Syiling emas / wafer emas / kepingan emas yang mempunyai sijil pengesahan

*Nota:

 • Fi Wakalah

  Fi yang dikenakan kepada Pelanggan di mana ia merangkumi kos perlantikan CBP sebagai agen pedagang komoditi, kos pengurusan dan kos pengendalian cetakan kontrak serta perjanjian

  Jumlah Pembiayaan Fi Wakalah
  RM100.00 - RM999.00 0.20%
  RM1,000.00 - RM9,999.00 0.15%
  RM10,000.00 - RM24,999.00 0.10%
  RM25,000.00 - RM50,000.00 0.075%
 • Caj Pengurusan Lelongan

  Sekiranya pembiayaan tidak dijelaskan mengikut Tempoh Pembiayaan yang telah ditetapkan, Barang Gadaian akan dilelong mengikut prosedur pelelongan dan Pelanggan akan dikenakan Caj Pengurusan Lelongan pada kos insidental sebenar. Caj ini akan ditolak dari hasil pelelongan

 • Caj Duti Setem

  Dikenakan kepada Pelanggan sekiranya pembiayaan menjadi mungkir

 • Pihak CBP akan memaklumkan Pelanggan sekurang-kurangnya Dua Puluh Satu (21) hari kalendar sebelum tarikh perlaksanaan (jika berkenaan) sekiranya terdapat sebarang perubahan pada Fi dan Caj yang berkaitan
 • Fi dan Caj adalah tertakluk kepada Cukai Jualan dan Perkhidmatan (“SST”) sebanyak 6% (jika berkenaan)