Deposit

Image
img
 

Deposit

CBP menawarkan produk Akaun Simpanan-i Salam dan Deposit-i Berjangka yang patuh syariah kepada anggota dan bukan anggota.

Daftar Minat

img

 

 

 

 

Akaun Simpanan-i Salam

Konsep Bai' Salam

 

Kadar Keuntungan Kompetitif

Patuh Syariah
 

 

Ketahui Lebih lanjut

Akaun Deposit-i Berjangka

Konsep Tawarruq

 

Kadar Keuntungan Kompetitif

Sehingga 60 Bulan
 

 

Ketahui Lebih lanjut

 

 

Nota:

  1. Sebarang perubahan ataupun pindaan adalah tertakluk kepada terma dan syarat CBP dari semasa ke semasa.
  2. Bagi Penawaran Kadar Deposit-i Berjangka untuk tempoh >24 bulan hingga 60 bulan, Pelanggan boleh berurusan terus dengan pihak Jabatan Perbendaharaan CBP.