Produk

img
Image
img
 

Pembiayaan Peribadi-i

Mendapatkan tunai kini lebih mudah dengan Pembiayaan-i. Nikmatilah akses mudah kepada dana yang diperlukan untuk menguruskan kewangan anda.

Ketahui Lebih Lanjut

 
Image
img
 

Deposit

CBP menawarkan produk Akaun Simpanan-i Salam dan Deposit-i Berjangka yang patuh syariah kepada anggota dan bukan anggota.

Ketahui Lebih Lanjut

img
 
Image
img
 

Ar-Rahnu

Mendapatkan wang tunai tetapi dengan mencagarkan emas. Peminjam tidak begitu terbeban jika tidak mampu membayar semula pembiayaan kerana telah dicagarkan dengan emas

Ketahui Lebih Lanjut

 
Image
img
 

Wasiat

Dokumen penyelesaian pusaka berbentuk arahan kepada wasi/ pentadbir untuk menyempurnakan segala hasrat pewasiat dan juga melaksanakan segala perancangan dan pengagihan harta mengikut kehendak pewasiat selepas kematian.

Ketahui Lebih Lanjut

img