Pembiayaan Peribadi-i Profesional

Pembiayaan Peribadi-i Profesional adalah satu pembiayaan yang berkonsepkan Tawarruq. Ia memberikan had maksimum sebanyak RM200,000.00 dengan tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun dan kadar keuntungan serendah 3.99% setahun.
Sektor
Cara Pembayaran
Kadar Keuntungan %
Swasta
 • Potongan Gaji Majikan (*bekerja dengan syarikat patuh syariah sahaja)
 • Arahan Tetap
 • Tunai
 • Perbankan Digital
Note: *Bagi pelanggan yang bekerja dengan Syarikat yang tidak patuh Syariah, pelanggan boleh memilih untuk membuat pembayaran melalui pilihan cara bayaran selain Potongan Gaji Majikan
2 - 10 Tahun: 3.99% (Kadar Tetap)

 

 • Warganegara Malaysia yang berumur 21 tahun dan ke atas dan tidak melebihi umur persaraan atau 65 tahun semasa tamat pembiayaan, yang mana lebih awal.
 • Bekerja di dalam Sektor Swasta sebagai Ahli Profesional seperti Doktor Perubatan, Doktor Pergigian, Doktor Perubatan Veterinar, Akauntan, Pensyarah, Jurutera, Arkitek,
  Ahli Farmasi, Juruukur Bahan
  , Pakar Optik / Optometri, Pakar Aktuari, Jurunilai Hartanah, Ahli Geologi, Peguam, Pegawai Bank dan lain-lain yang diiktiraf.
 • Pendapatan Minima RM4,000.00 sebulan.
Minimum: RM10,000.00 
Maksimum: RM200,000.00*
 
Nota : *tertakluk kepada penilaian kredit
Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun atau sehingga umur persaraan (yang mana lebih awal)

Penjamin / cagaran tidak diperlukan

Bersamaan dua (2) bulan ansuran bulanan

 

 • Salinan Kad Pengenalan
 • Dua (2) salinan slip gaji tiga (3) bulan terkini Pemohon
 • Penyata Bank akaun gaji dikreditkan tiga (3) bulan terkini
 • Penyata KWSP
 • Surat Pengesahan Majikan
 • Bukti pensijilan / pendaftaran dengan Lembaga Perakuan / Institusi Pendaftaran Keahlian atau Sijil Perakuan Amalan Tahunan mengikut profesion dan/atau badan-badan lain yang diiktiraf:-

Profesion

Lembaga Perakuan / Institusi Pendaftaran Keahlian

Doktor Perubatan

Majlis Perubatan Malaysia / Malaysian Medical Council (MMC)

Doktor Pergigian

Majlis Pergigian Malaysia / Malaysian Dental Council (MDC)

Doktor Perubatan Veterinar

Majlis Veterinar Malaysia / Malaysia Veterinary Council (MVC)

Akauntan

 • Institut Akauntan Malaysia / Malaysian Institute of Accountants (MIA) dan/atau
 • Sijil Profesional MICPA / ACCA / CIMA / CFA

Pensyarah

Insitusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) – berdaftar di bawah Agensi Kelayakan Malaysia / Malaysian Qualifications Agency (MQA)

Jurutera

Lembaga Jurutera Malaysia / Board of Engineers Malaysia (BEM)

Arkitek

 • Lembaga Arkitek Malaysia / Board of Architects Malaysia; dan/atau
 • Pertubuhan Arkitek Malaysia / Malaysian Institute of Architects
 • Insititute of Landscape Architect Malaysia (ILAM)

Ahli Farmasi

Lembaga Farmasi Malaysia / Pharmacy Board Malaysia

Juruukur Bahan

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia / Board of Quantity Surveyors Malaysia (BQSM)

Pakar Optik / Optometrik

Majlis Optik Malaysia / Malaysian Optical Council

Pakar Aktuari

Persatuan Aktuari Malaysia / Actuarial Society of Malaysia

Jurunilai Hartanah

 • Lemaga Penilai, Pentaksir & Ejen Harta Tanah Malaysia (LPPEH) / The Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers; dan/atau
 • Persatuan Penilai, Pengurus Harta, Ejen Harta & Perunding Harta Swasta Malaysia / Association of Valuers, Property Managers, Estate Agents and Property Consultants in the Private Sector, Malaysia

Peguam

Badan Peguam Malaysia / Malaysian Bar

Ahli Geologi

Lembaga Ahli Geologi Malaysia / Board of Geologists Malaysia