Produk

img
Image
img
 

Pembiayaan-i

Mendapatkan tunai kini lebih mudah dengan Pembiayaan-i. Nikmatilah akses mudah kepada dana yang diperlukan untuk menguruskan kewangan anda.

Ketahui Lebih Lanjut

 
Image
img
 

Deposit

Anda juga boleh meningkatkan potensi untuk keuntungan dan mengembangkan pengurusan kewangan anda dengan lebih sistematik dan terjamin.

Ketahui Lebih Lanjut

img
 
Image
img
 

Ar-Rahnu

Mendapatkan wang tunai tetapi dengan mencagarkan emas. Pelanggan tidak begitu terbeban jika tidak mampu membayar semula pembiayaan kerana telah dicagarkan dengan emas.

Ketahui Lebih Lanjut

 
Image
img
 

Wasiat

Dokumen penyelesaian pusaka berbentuk arahan kepada wasi/ pentadbir untuk menyempurnakan segala hasrat pewasiat dan juga melaksanakan segala perancangan dan pengagihan harta mengikut kehendak pewasiat selepas kematian.

Ketahui Lebih Lanjut

img