Takaful CBP Protect

Takaful CBP Protect

Takaful CBP Protect adalah produk Takaful Kemalangan Diri Berkelompok khusus kepada pelanggan Co-opbank Pertama. Ianya menyediakan perlindungan selama 24 jam sehari di seluruh dunia sekiranya pelanggan CBP berlaku kematian atau hilang upaya kekal menyeluruh disebabkan kemalangan diri.

  • Kadar sumbangan serendah 3sen sehari (pelan terendah)
  • Manfaat Takaful maksimum sehingga RM154,500.00 (pelan tertinggi)
  • Menyediakan manfaat tambahan seperti tuntutan yuran ambulans, kecederaan akibat jenayah ragut, peralatan ortopedik dan Badal Haji
  • Penyertaan boleh dibuat sama ada untuk setahun, 3 tahun atau 5 tahun..

Manfaat Takaful CBP Protect adalah seperti berikut:

Pelan A B C D E F
Manfaat-manfaat Jumlah Perlindungan (RM)
Kematian 100,000 70,000 50,000 40,000 30,000 10,000
Keilatan Kekal 100,000 70,000 50,000 40,000 30,000 10,000
Perbelanjaan Pengebumian 3,000 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000
Perbelanjaan Perubatan 3,000 3,000 3,000 2,000 1,000 600
Perbelanjaan Penghantaran Pulang 3,000 3,000 3,000 2,000 1,000 tiada
Elaun Hospital (Sehingga 30 hari) 50 sehari 50 sehari 50 sehari  40 sehari 30 sehari 10 sehari
Yuran Ambulans 200 200 200 200 200 tiada
Cedera Akibat Diragut 500 500 500 500 500 tiada
Peralatan Ortopedik 500 500 500 500 500  tiada
Badal Haji 3,000 3,000 3,000 1,000 1,000 tiada
Kadar Sumbangan (Termasuk 8% cukai Perkhidmatan) 129.60 108.00 91.80 54.00 32.40 10.80
  • Warganegara Malaysia berumur 18 hingga 65 tahun (umur harijadi akam datang)
  • Perlindungan terbuka kepada kakitangan beruniform seperti polis, tentera, ahli bomba, dan lain-lain jika di luar waktu bertugas.