Pembiayaan Peribadi-i Al Yaseer

 

Pembiayaan Peribadi-i Al Yaseer

Pembiayaan Peribadi-i Al Yaseer adalah satu pembiayaan yang berkonsepkan Tawarruq. Had maksimum bagi Pembiayaan Peribadi-i Al Yaseer ialah sebanyak RM400,000* dengan tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun dan kadar keuntungan yang terendah.

 

Pembiayaan Peribadi-i Al Yasser

Pembiayaan Sehingga

RM400 RIBU

 


Pengeluaran Segera

Sehingga 10 Tahun
 

 

Daftar Minat

Kadar Keuntungan

Sektor Cara Bayaran Kadar Keuntungan %
Kerajaan, Badan Berkanun & GLC Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)

1-3 Tahun : ECOF + 1.31%

4-10 Tahun : ECOF + 1.77%

Potongan Gaji Majikan (PGM)

1-3 Tahun : ECOF + 1.31%

4-10 Tahun : ECOF + 1.77%

Swasta Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) Pendapatan > RM3,000.00:
1-10 Tahun : ECOF + 3.05%
Potongan Gaji Majikan (PGM) Pendapatan > RM3,000.00:
1-10 Tahun : ECOF + 3.05%
PDC/SI/Lain-lain Pendapatan RM5,000.00 – RM10,000.00 : ECOF + 3.71%
Pendapatan > RM10,001.00 : ECOF + 3.38%

* PDC- Post Dated Cheque         *SI- Standing Instruction              * Lain-lain- Perbankan dalam talian

 

*ECOF semasa adalah 4.00%.

*Kadar diatas menunjukkan kadar keuntungan dengan Takaful. Bagi pembiayaan tanpa Takaful, tambahan sebanyak 1% keatas Kadar Keuntungan Efektif (KKE) semasa.

*Had Pembiayaan adalah tertakluk kepada terma dan syarat produk Al – Yaseer.

Warganegara Malaysia. Berumur 18 tahun* dan sehingga umur 60 tahun atau sehingga umur persaraan (yang mana lebih awal)

Sektor Awam

 • Kakitangan Sektor Kerajaan, Badan Berkanun dan Syarikat Pautan Kerajaan (GLC)

Sektor Swasta

 • Kakitangan Sektor Swasta Terpilih dan Panel Potongan Gaji Majikan (PGM) 

Pendapatan Minima

 • Kakitangan Awam – RM 2,000.00
 • Kakitangan Swasta Terpilih – RM 5,000.00
 • Kakitangan Panel Potongan Gaji Majikan (PGM)– RM 2,000.00*

*Umur minima bagi permohonan daripada Sektor Swasta dan PGM ialah 21 tahun

*Pendapatan minima bagi kakitangan Panel PGM ialah tertakluk kepada terma dan syarat

Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun atau sehingga umur persaraan (yang mana lebih awal)

Penjamin / cagaran tidak diperlukan termasuk kakitangan dengan status kontrak bersambung (bagi kakitangan Kemas & Jabatan Perpaduan sahaja)

 •    Tertakluk kepada Lembaran Penzahiran Produk Al – Yaseer
  PERMOHONAN BAHARU PERMOHONAN BERTINDIH
DOKUMEN MANDATORI
 1. Salinan K/P disahkan
 2. Salinan penyata gaji 3 bulan terkini yang disahkan
 3. Borang EA / KWSP (GLC / Swasta)
 4. Surat Pengesahan Majikan
 1. Salinan K/P disahkan
 2. Salinan penyata gaji 1 bulan terkini yang disahkan
 3. Penyata Penyelesaian
DOKUMEN SOKONGAN
 1. Bil utiliti
 2. Penyata bank 3 bulan terkini di mana gaji dikreditkan & disahkan
 3. Surat ‘option’ tamat perkhidmatan / umur persaraan

Nota: Dokumen-dokumen sokongan boleh dikemukakan sebelum surat tawaran dan perjanjian pembiayaan ditandatangani. Jika dokumen-dokumen sokongan tersebut tidak dapat dikemukan oleh pemohon, jumlah pembiayaan yang telah diluluskan hendaklah diselaraskan berdasarkan maklumat-maklumat yang telah diterima.