Pembiayaan Peribadi-i Lestari

 

Pembiayaan Peribadi-i Lestari

Pembiayaan Peribadi-i Lestari adalah satu pembiayaan yang berkonsepkan Tawarruq. Ia memberikan had maksimum sebanyak RM200,000.00 dengan tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun dan kadar keuntungan serendah 3.45% setahun.

 

Pembiayaan Peribadi-i Lestari

Pembiayaan Sehingga

RM200 RIBU

 


Pengeluaran Pantas

Sehingga 10 Tahun
 

 

Daftar Minat

Kadar Keuntungan

Sektor Cara Bayaran Kadar Keuntungan %
Awam & Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Potongan Gaji Melalui Biro Angkasa (BPA) 1 – 3 Tahun : 3.45%
4 – 10 Tahun : 3.75%
Swasta Potongan Gaji Majikan (PGM) 1 – 3 Tahun : 3.45%
4 – 10 Tahun : 3.75%
BPA Pendapatan RM3,000.00 : 4.29%
Cek Tarikh Hadapan (PDC)/Arahan Tetap (SI)/Lain-lain Pendapatan RM5,000.00 – RM10,000.00 : 4.69% (Keuntungan)
Pendapatan > RM10,001.00 : 4.49% (Keuntungan)
* PDC – Post Dated Cheque * SI – Standing Instruction * Lain-lain – perbankan dalam talian
 

Warganegara Malaysia. Berumur minimum 18 tahun dan maksimum 60 tahun semasa tamat tempoh persaraan. Bagi permohonan dari kategori PGM umur minima yang ditetapkan adalah 21 tahun

Sektor Awam

 • Terbuka kepada semua kakitangan Kerajaan & Badan Berkanun yang berstatus tetap serta telah berkhidmat melebihi 3 bulan
 • Kakitangan kerajaan yang berstatus kontrak bersambung hanya terbuka kepada Kakitangan KEMAS dan Jabatan Perpaduan yang telah berkhidmat melebihi 2 tahun
 • Kakitangan Anak Syarikat Kerajaan / GLC yang terpilih

Sektor Swasta

 • Terbuka kepada kakitangan sektor swasta / syarikat terpilih yang berstatus tetap dan telah berkidmat melebihi 3 tahun

Pendapatan Minima

 • Kakitangan Kerajaan & GLC– RM2,000.00
 • Kakitangan Panel Majikan terpilih (PGM) – RM2,000.00
 • Kakitangan Swasta  – RM 5,000.00

*Umur minima bagi pembiayaan dengan Potongan Gaji Majikan (PGM) adalah 21 tahun

Sektor Cara Bayaran Had Pembiayaan
Awam RM 200,000.00
Swasta - PGM Swasta - Bukan PGM RM 200,000.00
Pendapatan:RM3,000.00 – RM5,000.00 Tiada 8 Kali Gaji Kasar Sebulan
Pendapatan:RM5,001.00 – RM10,000.00 Pendapatan:RM5,001.00 – RM10,000.00 10 Kali Gaji Kasar Sebulan
Pendapatan:> RM10,001.00 Pendapatan:> RM10,001.00 15 Kali Gaji Kasar Sebulan
Sektor Cara Bayaran Kadar Keuntungan
Awam & GLC BPA 1 – 3 Tahun : 3.45%
4 – 10 Tahun : 3.75%
Swasta PGM 1 – 3 Tahun : 3.45%
4 – 10 Tahun : 3.75%
BPA Pendapatan RM3,000.00 : 4.29%
PDC / SI / Lain-lain Pendapatan RM5,000 – RM10,000.00 : 4.69%
Pendapatan > RM10,001.00 : 4.49%

Maksimum 10 tahun (120 Bulan) atau sehingga umur persaraan atau yang mana lebih awal

Penjamin / cagaran tidak diperlukan termasuk kakitangan dengan status kontrak bersambung (bagi kakitangan Kemas & Jabatan Perpaduan sahaja)

 • Tiada bayaran awal / pendahuluan untuk kakitangan kerajaan, badan berkanun dan GLC dengan cara bayaran balik melalui potongan BPA
 • Untuk lain-lain cara bayaran dan kategori majikan, bayaran awal / pendahuluan 1 bulan diambil / ditolak secara manual dari jumlah pembiayaan dan dikreditkan ke dalam akaun pembiayan yang berkenaan
  PERMOHONAN BAHARU PERMOHONAN BERTINDIH
DOKUMEN MANDATORI
 1. Salinan K/P disahkan
 2. Salinan penyata gaji 3 bulan terkini yang disahkan
 3. Borang EA / KWSP (GLC / Swasta)
 4. Surat Pengesahan Majikan
 1. Salinan K/P disahkan
 2. Salinan penyata gaji 1 bulan terkini yang disahkan
 3. Penyata Penyelesaian
DOKUMEN SOKONGAN
 1. Bil utiliti
 2. Penyata bank 3 bulan terkini di mana gaji dikreditkan & disahkan
 3. Surat ‘option’ tamat perkhidmatan / umur persaraan

Nota: Dokumen-dokumen sokongan boleh dikemukakan sebelum surat tawaran dan perjanjian pembiayaan ditandatangani. Jika dokumen-dokumen sokongan tersebut tidak dapat dikemukan oleh pemohon, jumlah pembiayaan yang telah diluluskan hendaklah diselaraskan berdasarkan maklumat-maklumat yang telah diterima.