Akaun Deposit-i Berjangka

 

Akaun Deposit-i Berjangka

Akaun Deposit-i Berjangka merupakan produk deposit tetap atau simpanan tetap patuh Syariah yang menawarkan kadar keuntungan yang lebih kompetitif berbanding Akaun Simpanan-i Salam.

 

Akaun Deposit-i Berjangka

Konsep Tawarruq

 

Keuntungan Kompetitif

Sehingga 60 Bulan
 

 

Ketahui Lebih lanjut

Kelayakan

  • Individu
  • Perkongsian / Syarikat
  • Koperasi
  • Jabatan Kerajaan
  • Syarikat Sdn. Bhd. / Syarikat Bhd.
  • Pertubuhan / Persatuan / Kelab
  • Sekolah / Masjid

Deposit Minimum: RM 1,000.00

Tempoh Deposit: 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan

Kadar Keuntungan Akaun Deposit-i Berjangka

Tempoh (Bulan) 01 - 30 Mei 2024
Kadar  Keuntungan (%) Setahun
1 3.15
3 3.25
6 3.35
9 3.40
12 3.50

(Tertakluk kepada perubahan kadar dari semasa ke semasa)

Nota : Jumlah keuntungan akan dibayar pada tarikh matang. Tiada sebarang pembayaran keuntungan pra-matang yang dibuat seperti mana ketetapan dalam Nota Kontrak Murabahah

 
  • Deposit minimum adalah sebanyak RM 1,000.00 dengan tempoh deposit 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan.
  • CBP akan menyediakan Sijil Akaun Deposit-i Berjangka kepada semua pendeposit.
  • Akaun Deposit-i Berjangka yang disimpan oleh pelanggan adalah sijil yang mengambil kira jumlah prinsipal deposit dan keuntungan.