Takaful Kredit

Takaful Kredit

Ditawarkan secara eksklusif kepada pelanggan Pembiayaan Peribadi dan Pembiayaan Perumahan dan direka untuk menampung baki Pembiayaan Peribadi-i sekiranya berlaku kematian atau Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh kerana sebarang sebab. Caruman tertakluk kepada jumlah pembiayaan, tempoh, umur dan kadar keuntungan

  • Melindungi baki Pembiayaan Peribadi sehingga RM400,000
  • Jumlah keseluruhan yang dilindungi akan selaras dengan jadual pembayaran baki berkurangan Pembiayaan Peribadi-i
  • Bayaran sumbangan termasuk di dalam pembiayaan
  • Sekiranya Pembiayaan Peribadi diselesaikan lebih awal, sijil boleh diserahkan untuk nilaian tunai
  • Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
  • Zurich Takaful Malaysia Berhad
  • Great Eastern Takaful Berhad
  • Sunlife Takaful Malaysia Berhad