CBP COSTART

 

CBP COSTART

Co-opbank Pertama (CBP) menawarkan skim pembiayaan CoStart sehingga RM 1 Juta kepada koperasi kredit yang baru ditubuhkan kurang daripada 3 Tahun

1) Koperasi Kredit yang berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM);

2) Koperasi Kredit yang baru ditubuhkan kurang dari tiga (3) tahun;

3) Bagi membiayai modal pusingan aktiviti pembiayaan peribadi kepada anggota koperasi;

4) Aktiviti kredit yang dilaksanakan adalah berlandaskan syariah dengan Tawarruq sebagai kontrak pembiayaan;

5) Mempunyai kod Potongan Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPA) / Potongan Gaji Majikan (PGM);

6) 1/3 daripada Anggota Lembaga Koperasi (ALK) mempunyai kelayakan atau pengalaman di dalam bidang perbankan/kredit/koperasi dan undang-undang.

Pembiayaan Berjangka Modal Kerja

Tempoh Pembiayaan sehingga 120 Bulan.

Minimum RM 300,000.00;

Maksimum RM 1,000,000.00

(i)    Potongan Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPA)

(ii)    Potongan Gaji Majikan (PGM)