Takaful CBP Smart Care

Takaful CBP Smart Care

Takaful CBP Smart Care adalah produk perlindungan Takaful Berkelompok Komprehensif khusus untuk Anggota dan Pelanggan Co-opbank Pertama. Ianya menyediakan perlindungan akibat Penyakit Semulajadi, Penyakit Kritikal dan Kemalangan Diri 24 jam di seluruh dunia. Produk ini adalah Kerjasama Co-opbank Pertama (CBP) dan Zurich Takaful Malaysia Berhad serta Zurich General Takaful Malaysia Berhad.

  • Terbuka  kepada semua Warganegara Malaysia
  • Berumur 18 tahun hingga 60 tahun (umur harijadi akan datang)
  • Komprehensif dan mampu milik
  • Mempunyai manfaat perlindungan penyakit kritikal
  • Lima (5) Pelan Pilihan 
  • Caruman Takaful bermula RM30.30/Setahun
  • Perlindungan 24 jam di seluruh dunia

Manfaat Takaful CBP Smart Care adalah seperti berikut:

Pelan Perlindungan
Manfaat Pelan A (RM) Pelan B (RM) Pelan C (RM) Pelan D (RM) Pelan E (RM)
Group Term Takaful (GTT) - Perlindungan Akibat Semulajadi
Manfaat Kematian/Hilang Upaya Keseluruhan & Kekal 5,000 10,000 15,000 20,000 30,000
Penyakit Kritikal  N/A N/A 7,500 10,000 15,000
Perbelanjaan Pengebumian 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
Caruman Tahunan Takaful Bertempoh Berkelompok 15.00 30.00 70.00 100.00 130.00
Group Personal Accident (GPA) - Perlindungan Akibat Kemalangan
Kematian/Hilang Upaya Kekal 10,000 20,000 50,000 70,000 100,000
Perbelanjaan Perubatan  1,000 1,000 3,000 3,000 3,000
Pendapatan Harian Hospital (Maksimum 30 Hari) N/A N/A 50 (Sehari) 50 (Sehari) 50 (Sehari)
Bayaran Ambulans 200 200 200 200 200
Kehilangan Barangan Peribadi Akibat Kecurian Ragut 300 500 500 500 500
Pembelian Kerusi Roda dan/ Anggota Badan Palsu N/A N/A 500 500 500

a) Badal Haji Muslim

b) Wang Kecemasan untuk Bukan Muslim

N/A N/A 1,000 2,000 2,000
Perbelanjaan Penghantaran Pulang 1,000 2,000 3,000 3,000 3,500
Perbelanjaan Pengebumian 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
Caruman Tahunan Takaful Kemalangan Diri  Berkelompok 15.00 30.00 70.00 90.00 120.00
Jumlah Caruman Tahunan Takaful  CBP Smart Care  30.30 60.60 141.50 192.00 252.30