Perumahan-i Al-Amali

 

Pembiayaan Perumahan-i Al-Amali

Pembiayaan Perumahan-i Al-Amali adalah satu pembiayaan yang berkonsepkan Murabahah Tawarruq. Jumlah dan had pembiayaan sehingga RM10,000,000.00.

 

Pembiayaan Perumahan-i
Al-Amali


Pembiayaan Maksima Sehingga

RM10 JUTA

 

Kadar Serendah

3.75%


Sehingga 35 Tahun
 

 

Daftar Minat

Kediaman/Perumahan
Jenis Hartanah
 • Rumah Bandar
 • Banglo
 • Rumah Berkembar
 • Rumah Teres
 • Flat
 • Pangsapuri
 • Kondominium
 • Small Office Home Office (SOHO)
 • Lot Tanah/Banglo beserta Pembinaan (Land+Building)
Jumlah Had Pembiayaan <RM 500,000.00 >RM 500,000.00
Margin Sebaran +0.40% +0.20%
Kadar Keuntungan (%) 4.40% 4.20%

Nota:

ECOF : 4.0% setahun (Bermula 1 September 2023)

Kadar Siling : 10%

Lot Kedai/Komersial
Jenis Hartanah
 • Rumah kedai
 • Pejabat Kedai
 • Bangunan Pejabat
 • Small Office Flexible Hours (SOFO)
 • Small Office Virtual Hours (SOVO)
 • Residential Suites
Jumlah Had Pembiayaan <RM 500,000.00 >RM 500,000.00
Margin Sebaran +1.80% +1.60%
Kadar Keuntungan (%) 5.80% 5.60%

Nota:

ECOF : 4.0% setahun (Bermula 1 September 2023)

Kadar Siling : 10%

 

 • Warganegara Malaysia
 • Pemohon yang bekerja sendiri atau berniaga dan dapat membuktikan pendapatan bulanan yang kukuh dan stabil
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun semasa permohonan dan tidak melebihi 70 tahun pada tarikh tamat tempoh pembiayaan
 • Tidak muflis / bankrap atau mempunyai rekod AKPK
 • Mempunyai rekod yang baik di dalam (CTOS & CCRIS) dengan Bank atau institusi-institusi kewangan lain
 • Permohonan secara 'Bersama' adalah dibenarkan dengan bilangan pemohon tidak melebihi dua (2 orang). Pemohon-pemohon tersebut mestilah mempunyai hubungan kekeluargaan terdekat
 • Biro Potongan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji oleh Majikan (PGM)
 • Arahan Tetap
 • Cek Tertunda/Tertangguh
 • Tunai
 • Tempoh Keseluruhan Pembiayaan Kediaman = Maksimum 35 tahun (420 bulan); tertakluk kepada usia pemohon iaitu tidak melebihi 70 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan
 • Tempoh Keseluruhan Pembiayaan Komersial = Maksimum 20 tahun (240 bulan); tertakluk kepada usia pemohon iaitu tidak melebihi 70 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan
 • Tempoh Tangguhan
  1. Bagi pembiayaan yang syarat pengeluaran adalah secara berperingkat-peringkat, pelanggan dikehendaki membayar keuntungan bulanan sebenar sahaja semasa dalam tempoh tangguhan mulai bulan pertama pengeluaran dibuat sehingga ke bulan pengeluaran terakhir atau tamat tempoh tangguhan yang mana terdahulu

  2. Bagi pembiayaan yang membiayai projek pembinaan kondominium, pangsapuri, rumah pangsa, premis perniagaan dan rumah kedai yang mana pegangan hakmiliknya berupa pegangan strata (strata title), tempoh tangguhan boleh dilanjutkan daripada 24 bulan kepada 36 bulan tertakluk kepada tempoh tangguhan yang dinyatakan di dalam Surat Perjanjian Jual Beli/Pembinaan yang mana lebih rendah

Ciri-Ciri Kediaman  Komersial
Perlindungan Takaful Gadai Janji
 • <RM 300,000: Perlindungan 100% dan berdasarkan tempoh penuh pembiayaan
 • RM 300,001 - RM 500,000: Perlindungan minimum 70% berdasarkan tempoh penuh pembiayaan
 • RM 500,001 - RM 1Juta: Perlindungan 70% dengan tempoh minimum perlindungan selama sepuluh (10) tahun
 • RM 1Juta ke atas:  Perlindungan minimum 50% dengan tempoh minimum perlindungan selama sepuluh (10) tahun
 • Pembiayaan Perumahan-i Al-Amali (Kediaman/Perumahan) : Tiada
 • Pembiayaan Perumahan-i Al-Amali (Komersial) : RM 100.00
MARGIN NILAIAN HARTANAH HAD MARGIN PEMBIAYAAN
Bangunan kekal seperti rumah, rumah kedai dan lain-lain. Sehingga 90%
Pembiayaan bagi pembelian rumah ketiga oleh individu Sehingga 70% daripada harga kos/jual beli atau nilai pasaran, yang mana lebih rendah

Tiada had tertakluk kepada kelayakan potongan gaji / pendapatan dan kadar nisbah hutang (DSR) yang dibenarkan

Kesemua kos adalah ditanggung oleh pemohon atau dibiayai bersama pembiayaan

 • Borang Permohonan Pembiayaan yang lengkap dan sempurna
 • Salinan Mykad Pemohon
 • Bagi Pemohon Berpendapatan Tetap
  1. Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini Dan Surat Pengesahan Majikan Pemohon
  2. Penyata Akaun Simpanan / Bank 3 bulan terakhir (gaji dikreditkan)
  3. Salinan Borang EA / Borang BE / Penyata KWSP terkini

 • Bagi Pemohon yang Tidak Berpendapatan Tetap (pemilik perniagaan / bekerja sendiri / professional)
  1. Profil Perniagaan yang telah disahkan
  2. Pendaftar Perniagaan / Borang 9, 24, 49, B&D / M&A
  3. Salinan Penyata Bank / Transaksi Akaun Simpanan Individu & Akaun Semasa Perniagaan 6 bulan terkini yang telah disahkan
  4. Penyata Akaun Semasa untuk 6 bulan terkini
  5. Borang B terkini dan Resit Cukai
  6. Penyata Kewangan Teraudit (2 Tahun Terkini)
  7. Lesen / Keahlian daripada Badan Ikhtisas yang diiktiraf di Malaysia yang telah disahkan

 • Dokumen Harta
  1. Salinan Perjanjian Jual Beli
  2. Salinan Surat Tawaran dari pemaju
  3. Salinan Geran Hartanah