Surat Jaminan-i CBP

 

Surat Jaminan-i CBP

Surat Jaminan-i CBP adalah untuk mengeluarkan instrumen jaminan bagi pihak Pelanggan dan penyelesaian tuntutan bagi pihak Benefisiari Pelanggan.

Wakalah (Berjamin 100%)

Pelanggan Koperasi/Korporat/Komersial/Syarikat Berkaitan Kerajaan

12-36 bulan bagi surat Jaminan normal; 12-60 bulan bagi jaminan berkaitan dengan Kerajaan / badan berkanun; atau Apa-apa tempoh lain yang boleh diterima oleh CBP

Had Minima - RM10,000 sehingga had maksima (bersandarkan margin tunai)

Butiran

Fi

Yuran Wakalah

RM 100.00 + 0.1% sebulan daripada jumlah Surat Jaminan-i CBP yang dikeluarkan 
(Minima RM150.00)

Duti Setem

RM10.00 bagi setiap satu salinan (asal)

Caj pindaan semula-Surat Jaminan-i CBP yang telah siap (untuk pertambahan nilai atau tempoh jaminan)

RM100 + 0.1% sebulan bagi tempoh lanjutan (minima RM150)

Caj Pindaan Surat Jaminan yang telah siap (lain-lain pindaan)

RM100.00

Caj semasa tuntutan

RM50.00

Caj kehilangan

RM100.00

Caj surat bukan standard

RM300.00

 

Margin tunai penuh 100% dalam ringgit Malaysia sahaja yang setara dengan jumlah jaminan yang dipohon