Hartanah-i Ar-Rahah

 

Pembiayaan Bercagaran Hartanah-i Ar-Rahah

Pembiayaan Bercagaran-i Hartanah-i Ar-Rahah adalah satu pembiayaan yang berkonsepkan Murabahah Tawarruq. Jumlah dan had pembiayaan sehingga RM10,000,000.00 

 

Pembiayaan Bercagaran Hartanah-i Ar-Rahah

 

%

Margin Pembiayaan Sehingga 80%


Sehingga 20 Tahun
 

 

Daftar Minat

Pembiayaan Bercagaran Hartanah-i Ar-Rahah
Jenis-jenis Tanah
 • Grant Mukim First Grade
 • Tanah jenis Bangunan
 • Tanah jenis Pertanian
 • Tanah Hakmilik Rezab Melayu
Jumlah Had Pembiayaan <RM 500,000.00 >RM 500,000.00
Margin Sebaran +3.00% +2.00%
Kadar Keuntungan (%) 7.00% 6.00%

Nota:

ECOF semasa : 4.00% (Bermula 1September 2023)

Kadar Siling : 10% 

 
 
 • Warganegara Malaysia
 • Pemohon yang bekerja sendiri atau berniaga dan dapat membuktikan pendapatan bulanan yang kukuh dan stabil
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun semasa permohonan dan tidak melebihi 65 tahun pada tarikh tamat tempoh pembiayaan
 • Tidak muflis/bankrap atau mempunyai rekod AKPK
 • Mempunyai rekod yang baik di dalam (CTOS & CCRIS) dengan Bank atau institusi-institusi kewangan lain
 • Permohonan secara 'Bersama' adalah dibenarkan dengan bilangan pemohon tidak melebihi dua (2 orang). Pemohon-pemohon tersebut mestilah mempunyai hubungan kekeluargaan terdekat
 • Biro Potongan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji oleh Majikan (PGM)
 • Arahan Tetap
 • Cek Tertunda/Tertangguh
 • Tunai
 • Tempoh Keseluruhan Pembiayaan = Maksimum 20 tahun (240 bulan)
 • Tertakluk kepada usia pemohon iaitu tidak melebihi 65 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan.
Ciri-Ciri Grant Mukim First Grade Tanah jenis Bangunan Tanah Jenis Pertanian Tanah Hakmilik Rezab Melayu
Perlindungan Takaful Gadai Janji
 • <RM 300,000: Perlindungan 100% dan berdasarkan tempoh penuh pembiayaan
 • RM 300,001 - RM 500,000: Perlindungan minimum 70% berdasarkan tempoh penuh pembiayaan
 • RM 500,001 - RM 1Juta: Perlindungan 70% dengan tempoh minimum perlindungan selama sepuluh (10) tahun
 • RM 1Juta ke atas:  Perlindungan minimum 50% dengan tempoh minimum perlindungan selama sepuluh (10) tahun

Yuran Proses  Ar-Rahah: RM 100.00

MARGIN NILAIAN HARTANAH HAD MARGIN PEMBIAYAAN
Geran Mukim First Grade 80%
Tanah Jenis Bangunan 70%
Tanah Jenis Pertanian 70%
Tanah Hakmilik Rizab Melayu 60%

Tiada had tertakluk kepada kelayakan potongan gaji / pendapatan dan kadar nisbah hutang (DSR) yang dibenarkan

Kesemua kos adalah ditanggung oleh pemohon atau dibiayai bersama pembiayaan

 • Borang Permohonan Pembiayaan yang lengkap dan sempurna
 • Salinan Mykad Pemohon
 • Bagi Pemohon Berpendapatan Tetap
  1. Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini Dan Surat Pengesahan Majikan
  2. Penyata Akaun Simpanan / Bank 3 bulan terakhir (gaji dikreditkan)
  3. Salinan Borang EA / Borang BE / Penyata KWSP terkini

 • Bagi Pemohon yang Tidak Berpendapatan Tetap (pemilik perniagaan / bekerja sendiri / professional)
  1. Profil Perniagaan yang telah disahkan
  2. Pendaftaran Perniagaan / Borang 9, 24, 49, B&D / M&A
  3. Salinan Penyata Bank / Transaksi Akaun Simpanan Individu & Akaun Semasa Perniagaan 6 Bulan terkini yang telah disahkan
  4. Salinan Penyata Bank / Transaksi Akaun Simpanan Individu 6 Bulan terkini yang telah disahkan
  5. Borang B terkini dan Resit Cukai
  6. Penyata Kewangan Teraudit (2 Tahun Terkini)
  7. Lesen / Keahlian Daripada Badan Ikhtisas Yang Diiktiraf di Malaysia yang telah disahkan

 • Dokumen Harta
  1. Salinan Perjanjian Jual Beli
  2. Salinan Surat Tawaran dari pemaju
  3. Salinan Geran Hartanah