Ar-Rahnu Flexi

 

Ar-Rahnu Flexi

Ar-Rahnu Flexi merupakan variasi produk Ar- Rahnu sedia ada yang memberi pilihan kepada pelanggan untuk membuat bayaran kadar keuntungan 12 bulan berserta bayaran Fi & caj (struktural fi) pada permulaan tempoh pembiayaan dengan menawarkan Kadar Keuntungan yang lebih rendah dan menikmati tempoh pembiayaan sehingga 18 bulan secara automatik.

 

Ar-Rahnu

Pembiayaan Maksimum

RM350 RIBU

 

80%

Wang Tunai Daripada Nilai Emas

Tempoh Gadaian 6/12 Bulan
 
ar rahnu
  • 4% setahun dari nilai pembiayaan (dibayar pada hari gadaian dibuat dan ditolak dari jumlah pembiayaan)

6% Struktural Fi berdasarkan nilai marhun mengambil kira kos-kos yang terlibat seperti dibawah. 6% Fi tersebut (dibayar secara serentak pada hari gadaian dibuat dan ditolak dari jumlah pembiayaan).

i.   Pengaturan dan pengstrukturan transaksi 
ii.  Penilaian emas
iii. Pemantauan simpanan emas
iv. Audit simpanan emas 
v. Urusan transaksi komoditi dan Fi Wakalah
vi. Surcaj Takaful 

 

  • Strukturak Fi 6%

  • Tiada ibra’ / rebat / bayaran balik / pembalikan diberikan bagi sebarang penebusan awal / penyelesaian awal atas 6% serentak fi tersebut.

  • Kadar Keuntungan 4%
  • Ibra’ akan diberikan ke atas kadar keuntungan 4% bagi sebarang penebusan awal / penyelesaian awal dan caj keuntungan tersebut akan dikira berdasarkan tempoh bilangan hari gadaian.

i.     Structural Fee – Upfront Fee (Pendapatan Fi)– Kod GL Pendapatan Fi Ar-Rahnu

ii.    Kadar Keuntungan – Keuntungan Ar-Rahnu Belum Terima (Unearned Profit / Monthly accrual)

Pada kadar 1% p.a bagi setiap hari tertunggak sehingga tamat tempoh 18 bulan dan pada kadar IIMM% p.a selepas tamat tempoh pembiayaan 18 bulan daripada jumlah tertunggak.