Pengiraan Baki Akhir Akaun Simpanan-i Salam

Dicipta:
Pengiraan Baki Akhir Akaun Simpanan-i Salam

Dimaklumkan bahawa urusniaga komoditi Salam akan dijadualkan dengan pindaan seperti berikut:

lSimpanan-i Salam