Pembiayaan Hartanah

 

Membiayai pembelian/ pembelian semula (refinancing) aset hartanah (tanah / bangunan / kedai / pejabat / kilang)

 
 

 

Pembiayaan Hartanah

Pembiayaan Sehingga

RM40 JUTA

 


Sehingga 20 Tahun
 

 

Daftar Minat

Ciri-ciri Pembiayaan

Pembiayaan Hartanah
Konsep Syariah Tawarruq
Jumlah Had Pembiayaan RM 40,000,000.00
Tempoh Pembiayaan Sehingga 20 tahun
Margin Pembiayaan Sehingga 90%
Syarat & Kelayakan
  • Beroperasi sekurang-kurangnya selama 3 tahun
  • Prestasi dan kedudukan kewangan yang kukuh
Cagaran Hartanah yang dibiayai
 
 

*Semua Skim Pembiayaan di atas adalah ditawarkan melalui Jabatan Pembiayaan Koperasi dan Korporat CBP dan tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan.
** Sebarang perubahan ataupun pindaan adalah tertakluk kepada terma dan syarat CBP dari masa ke semasa.