Pembiayaan Penyambung

Membiayai projek pembangunan hartanah yang diusahakan oleh koperasi / syarikat pemaju

 
 

 

Pembiayaan Penyambung

Pembiayaan Sehingga

RM40 JUTA

 


Sehingga 5 Tahun
 

 

Daftar Minat

Ciri-ciri Pembiayaan

Pembiayaan Penyambung
Konsep Syariah Tawarruq
Jumlah Had Pembiayaan RM 40,000,000.00
Tempoh Pembiayaan Sehingga 5 tahun
Margin Pembiayaan Sehingga 90%
Syarat & Kelayakan
  • Beroperasi sekurang-kurangnya selama 3 tahun
  • Prestasi dan kedudukan kewangan yang kukuh
Cagaran Tanah projek dan / atau aset hartanah milik koperasi / syarikat / pihak ketiga