Pembiayaan Koperasi Kredit

 

Membiayai modal kerja aktiviti kredit koperasi

 
 

 

Pembiayaan Koperasi Kredit

Pembiayaan Sehingga

RM40 JUTA

 


Sehingga 10 Tahun
 

 

Daftar Minat

Ciri-Ciri Pembiayaan

Pembiayaan Koperasi Kredit
Konsep Syariah Tawarruq
Jumlah Had Pembiayaan RM 40,000,000.00
Tempoh Pembiayaan Sehingga 10 tahun
Margin Pembiayaan Sehingga 90%
Syarat & Kelayakan
  • Beroperasi sekurang-kurangnya selama 3 tahun
  • Prestasi dan kedudukan kewangan yang kukuh
Cagaran
  • Surat Ikatan Penyerahan Hak ke atas Kod Potongan Biro Angkasa / Surat Akujanji Potongan Gaji Majikan
  • Sinking Fund / Deposit Berjangka
 

*Semua Skim Pembiayaan di atas adalah ditawarkan Melalui Jabatan Pembiayaan Koperasi dan Korporat Co-opbank Pertama dan tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan.
** Sebarang perubahan ataupun pindaan adalah tertakluk kepada terma dan syarat Co-opbank Pertama dari masa ke semasa.