Pembiayaan-i Kontrak

Membiayai Kontraktor Utama atau Sub-kontraktor terpilih yang dianugerahkan kontrak daripada kerajaan atau syarikat berkaitan kerajaan.

 
 

 

Pembiayaan-i Kontrak

Pembiayaan Sehingga

RM40 JUTA

 


Sehingga 5 Tahun / Mengikut Tempoh Kontrak
 

 

Daftar Minat

Ciri-ciri Pembiayaan

Pembiayaan-i Kontrak
Konsep Syariah Tawarruq
Jumlah Had Pembiayaan RM 40,000,000.00
Tempoh Pembiayaan Sehingga 5 tahun / mengikut tempoh kontrak
Cagaran Surat Ikatan Penyerahan Hak ke atas akaun projek