Pembiayaan Modal Kerja

Membiayai modal kerja operasi perniagaan.

 
 

 

Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Sehingga

RM40 JUTA

 


Sehingga 5 Tahun
 

 

Daftar Minat

Ciri-ciri Pembiayaan

Pembiayaan Modal Kerja
Konsep Syariah Tawarruq
Jumlah Had Pembiayaan RM 40,000,000.00
Tempoh Pembiayaan Sehingga 5 tahun
Margin Pembiayaan Sehingga 90%
Syarat & Kelayakan
  • Beroperasi sekurang-kurangnya selama 3 tahun
  • Prestasi dan kedudukan kewangan yang kukuh
Cagaran
  • Sinking Fund / Deposit Berjangka / Hartanah
  • Surat Ikatan Penyerahan Hak
  • Jaminan Individu / Korporat (jika perlu)